Archief voor de ‘Sandim Mendes & Marijke Markus’ Categorie

Werk Marijke

Geplaatst: 19 september 2011 in Sandim Mendes & Marijke Markus

Werk van Sandim

Geplaatst: 19 september 2011 in Sandim Mendes & Marijke Markus

In Dialoog

Geplaatst: 12 september 2011 in Sandim Mendes & Marijke Markus

7 september 2011
In dialoog door Marijke Markus

WIE ZIJN X?

• de kunstenaar in mij wil schoonheid creëren
• de trainer in mij wil bewustzijn ontwikkelen
• de coach in mij wil ruimte geven
• het kind in mij wil gezien worden
• het kind in mij wil gewaardeerd worden
• de moeder in mij wil liefde geven
• de vrouw in mij wil kwetsbaar zijn
• de zwarte vrouw in mij wil trots zijn
• de man in mij wil de baas zijn
• ……………….
• mijn wezen wil alles doorvoelen
• mijn zijn is in de war
• mijn ziel wil afstand nemen
• ………………….

• de kunstenaar in mij mag loslaten
• de trainer in mij mag zorgvuldigheid vragen
• de coach in mij mag ruimte geven
• het kind in mij mag liefde ontvangen
• de moeder in mij mag verdrietig zijn
• de vrouw in mij mag sterk zijn
• de zwarte vrouw in mij mag strijdbaar zijn
• de man in mij mag zacht zijn
• ………………
• mijn wezen, mijn zijn mag rusten
• mijn ziel mag ontvangen
• …………………….

WIE ZIJN JIJ SANDIM?
• de kunstenaar in jou wil een spiegel voorhouden?
• de kunstenaar in jou wil bewustzijn ontwikkelen?
• de kunstenaar in jou wil een omslag realiseren?
• de kunstenaar in jou wil onrecht aan de kaak stellen?
• het kind in jou gaat op eigen benen staan?
• de moeder in jou……..?
• de vrouw in jou wil gerespecteerd worden?
• de man in jou wil …………..?
• ………………………………

• de kunstenaar in jou mag….. ruimte nemen?
• het kind in jou mag………(ook nog) leunen?
• de vrouw in jou mag….?
• de man in jou mag…….?
• de …………?
• ……….

Identiteit en authenticiteit interessante begrippen. Alles draait om eigenheid. Om eigenheid in zijn en handelen. Voor een kunstenaar wezenlijke vragen. Kan een kunstenaar haar eigen identiteit of authenticiteit behouden en tegelijkertijd een gezamenlijk beeld realiseren? Wat vraagt dat van de samenwerkende kunstenaars? In ieder geval zelfonderzoek. Daar zijn we druk mee bezig dat staat vast. Dat we daar kwetsbaar in zijn dat is duidelijk en ervaar ik dagelijks. We zitten elkaar dicht op de huid. Dat is goed maar ook lastig. En dan gaat het gewone leven ook nog door met verhuizingen, kinderen die de onverwacht deur uitgaan en alles wat daar aan gevoelens bij komt kijken. Turbulent dus. Voelen, voelen en nog eens voelen en dan weer afstand nemen. Vragen genoeg in deze fase van het project. Prikkeldraad en schuurpapier meer dan genoeg. We schuren (lekker) langs elkaar heen. Voor mij wordt steeds meer duidelijk wat mijn innerlijke dialoog bezig houdt in dit project. Zoveel stemmen in mij zelf. Met even zovelen vragen en antwoorden.
Straks in gesprek met Sandim. Kijken hoe we verder kunnen gaan.

En dan tot slot nog een enkel citaat uit “Windstilte van de ziel” van Joke J.Hermsen:
“ Elke schrijver, kunstenaar of musicus weet dat hij vanuit het hoogs particuliere van zijn eigen ervaring en emoties de universele taal van zijn discipline moet openbreken om datgene uit te drukken waar het haar of hem om gaat. Alleen dan kan de kunstenaar tot iets als een eigen signatuur komen. Deze handtekening wordt niet vanuit zijn bewuste ik maar vanuit het dieper gelegen zelf geïnspireerd, omdat daar zijn meest bijzondere, zijn meest eigen ‘donkere’ geschiedenis ligt verscholen”. (pag.46)
“Spannnender is het dan ook voor mij Nietzsches poging om de ziel als ‘subject-veelheid te denken….”

Dat is het voor vandaag. Genoeg om over na te denken. En om in gesprek te gaan met anderen.

Marijke Markus

Mijn onderzoek tijdens dit project is vooral gericht op misplaatste identiteit. In dit geval de Afrikaanse identeit volgens het Westen. Dit wordt zichtbaar in Afrikaanse stoffen met Batikprint. Hier wordt de Afrikaanse identiteit mee geassocieerd, terwijl de origine hiervan niet in Afrika ligt. In Kadmium zie ik de kans om deze beeldvorming aan de kaak te stellen.

Ook in Marijke Markus haar werk is ware indentiteit een belangrijk thema. Hierin vinden wij onze gelijkenis en stimuleren wij elkaar in ons denkproces. Wij vullen dit thema op onze eigen manier in en laten ons door elkaar beinvloeden. De samenwerking is hierdoor vanzelfsprekend.

Sandim Mendes

De uitnodiging tot deelname aan het project prikkeldraad en schuurpapier van Kadmium vind ik een enorme uitdaging. Waarom ik mee doe? Natuurlijk om opnieuw geprikkeld te worden en uitgedaagd te worden. En te zoeken naar de betekenis van het thema ‘identiteit’ waar Sandim Mendes en ik beide op een geheel andere wijze door geïnspireerd worden. Onze persoonlijke reflectie op wie we zijn en waarom we zijn wie we zijn is al reuze interessant. Daar met elkaar de dialoog over aangaan, overeenkomsten en verschillen te ontdekken geeft veel verdieping. Het zoeken naar onze beeldtaal en elkaar de ruimte geven om dat volgens onze eigen identiteit te doen biedt perspectief. Hoe ‘gesamt’ zal ons werk zijn? En…hoeveel eigenheid in identiteit wordt zichtbaar? Dat is voor ons en voor de waarnemer een vraag die nog niet beantwoord is.